Kan du få lån med betalingsanmerkning?

Mange har behov for lån, men med betalingsanmerkninger fra tidligere. Her skal vi gi deg noen tips til hvordan du kan gå fram for å få lånt penger likevel. Det er vanskeligere å få lån ved å tidligere ha misligholdt regninger, men umulig er det ikke. Det finnes flere banker som er villige til å gi deg lån, men da kreves det ofte pant i eiendom. En annen løsning er at et familiemedlem, venn, eller en samarbeidspartner går inn som kausjonist. Den som påtar seg en kausjonistrolle må være klar over at han/hun kan bli ansvarlig for lånet om det ikke betales tilbake.

  • Ved pant i eiendom tar banken sikkerhet i din eller ektefellens/samboerens boenhet
  • En kausjonist er en som er medansvarlig for deler eller hele lånet, dersom det ikke betales tilbake

Betalingsanmerkning

En betalingsanmerkning kommer ikke av seg selv. Hvis du ikke betaler en regning vil du først få en purring eller to før du får et inkassovarsel. Betaler du heller ikke inkassovarselet til gitt frist, vil du få en betalingsoppfordring. Her vil du får en ny frist for betaling. Uteblir denne, vil du bli rapportert til et kredittopplysningsbyrå. Disse sender deg et varsel om at du må betale innen 30 dager. Gjør du ikke det, får du en betalingsanmerkning i registeret. Dette er ikke positivt. Den enkleste måten å bli kvitt anmerkningen på er å betale det skyldige beløpet.

Lån med betalingsanmerkning – Regningsangst

Det kan finnes ulike grunner til at enkelte ikke får betalt regningene sine i tide og får en anmerkning. Noen unngår å betale regningene, enkelte har en sårbar økonomi, mens andre kan utvikle regningsangst. Uansett hvordan du har opparbeidet en prikk på ditt økonomiske rulleblad, er det viktig å gjøre en innsats for å få den bort. Betalingsanmerkninger skal slettes med én gang du gjør opp for deg. Inkassoselskapet kan likevel i mellomtiden gå til rettslige skritt for å innkreve pengene du skylder dem. Det beste er med andre ord å betale regningene dine så raskt som mulig.

 

Forskjellige lånetilbydere

Lånemarkedet er et stort marked med mange forskjellige tilbydere. Dersom du får avslag hos én tilbyder, kan du likevel få innvilget lånesøknad hos en konkurrent. Det viktigste er å gå i dialog med selskapet og legge frem saken din på en god måte. Inkluder gjerne et budsjett på hvordan du vil løse betalingsproblemene dine. Si gjerne at du vil bruke det nye lånet til å betale beløpet som har gjort at du har fikk en anmerkning i utgangspunktet. Dersom du er god til å forhandle, kan du også få et lån med en lavere rente og bedre betingelser.

Refinansiere lån med betalingsanmerkning

Hva du skal bruke de lånte pengene til, kan være avgjørende om du får lånet eller ikke. Dette er i hvert fall viktig når du har en betalingsanmerkning fra før. Tror banken du vil bruke pengene til annet enn å nedbetale gammel gjeld, vil du trolig ikke få det innvilget. Kommer anmerkningen av at du har misligholdt et tidligere lån, kan det lønne seg å refinansiere. Når du refinansierer et lån, tar du opp et lån med gunstigere lånebetingelser. Dette innebærer ofte å få bedre rente- og gebyrbetingelser, samt å samle flere lån i ett for bedre oversikt.

Oppsummering lån med betalingsanmerkning

Det kan være vanskelig å ta opp et lån når du har en betalingsanmerkning fra før. Noen banker er likevel villige til å innvilge lånesøknader dersom du kan stille med en kausjonist. En annen mulighet er at banken tar pant i boligen din. Har du ikke tilgang på én av disse mulighetene, kan det bli vanskelig å få lån. Du kan likevel forsøke å søke hos en annen tilbyder. Å si at pengene skal brukes tl å betale deg ut av betalingsanmerkningen kan også hjelpe. Sett opp en god oversikt for hvordan de lånte pengene skal brukes. Slik er det lettere å få innvilget søknad.