Slik finner du beste lån uten sikkerhet med laveste rente

Usikrede lån har høyere renter enn andre lån. Dette er fordi bankene trenger å dekke inn risikoen de har med å ikke ta pant i noen av objektene dine. Panten kan være en bil, et hus, en leilighet eller andre verdigjenstander. Siden banken ikke har garantier, er det alltids en sjanse for at den må ta tap hvis du misligholder lånet ditt. Dette skjer fra tid til annen hos bankene. Da må de ha høyere profittmargin på lånene. Dette blir dyrere fra deg som kunde.

Renter er ikke renter

Renter er ikke bare renter. Vi har en tendens til å se oss blinde på rentene vi ser i tilbud fra banker. Reklamene ruller over tv-skjermen, eller blir lest opp på radio. Det går gjerne i rasende fart når betingelsene leses. Saken er likevel den, at den renten som oppgis i slike tilbud, er under de mest optimale omstendigheter. Det vil si at den renten gis til de med best betalingsevne, riktig mengde egenkapital og rett nedbetalingstid på lånet.

  • Usikrede lån har høye renter
  • Bankene må ha høyere margin for å dekke risikoen

Nominell rente

Når bankene regner på hvor mye de ønsker i profitt på å låne ut penger til en kunde, setter de en nominell rente. Dette reflekterer bankens profittmargin på et gitt lån. Denne renten settes ut fra ulike kriterier, som låntakeren må fylle. Dersom låntakeren ikke fyller disse kriteriene, vil renten endre seg. Banken må da korrigere for at det er noe med kunden som risikerer betalingsevnen, og øker sjansen for mislighold. Renten går da naturligvis oppover, alt etter hvor avvikende kriteriene hos kunden er.

  1. Nominell rente er bankens pris for å låne ut penger
  2. På grunn av økt risiko vil renten være høyere uten pant

Effektiv rente på lån uten sikkerhet

Rentene som banken har satt som nominell rente, legges som oftest til gebyrer. Termingebyrer er en avgift banken tar, som skal dekke inn kostnadene. Dette er kostnader til administrasjon og inndriving av dine innbetalinger hver termin. Når alle disse kostnadene er lagt til, har vi det vi kaller effektiv rente. Det er det du ender opp med å betale til slutt. Den effektive renten vil da altså være den viktigste renten du ser på i et eventuelt lånetilbud fra en bank.

For at du skal kunne finne det beste tilbudet ute i markedet, må du ta kontakt med en bank. Dette kan være ved personlig oppmøte, det kan foregå over sosiale medier eller annen kommunikasjon på nett. Det er mange gode råd å hente i dette, siden bankene har lang erfaring innen lånerådgivning til kunder. Setter du også opp et budsjett, er det gode muligheter for å komme frem til en god løsning sammen med banken. Da vet du også godt hva økonomien tillater deg.

Spørsmål og svar

Må jeg møte opp i banken?

Nei. De fleste banker har et tilbud der du kan utelukkende kommunisere på nett. Det er også muligheter for at du kan få de forskjellige bankene til å kontakte deg. Ved bruk av en låneportal kan du legge inn opplysninger, og beløpet du ønsker å låne. Deretter kontakter bankene deg og gir deg sine beste tilbud.

Hva er viktigst å sjekke i et lånetilbud?

Det er flere ting du bør sjekke. Sjekk alltid at du har fått et lån med lav effektiv rente. Dette er basisen, og er det som vil utgjøre summer over år. Du bør også sjekke om banken har noen gebyrer i sine lån, og hvor store de er. Finn ut hva termingebyret er, det er en kostnad som kommer med hver innbetaling på lånet.

Kan jeg være helt sikker på at jeg har fått det beste tilbudet?

Det kommer an på hvor grundig du undersøker i forkant. Gjør du det nødvendige grunnarbeidet, og henter inn mange tilbud er sjansene større. Vær nøye med informasjonen du gir til bankene, slik at de kan kalkulere sitt beste tilbud til deg. Pass på at du alltid sammenligner den effektive renten. Da sammenligner du den endelige prisen du betaler, for å låne penger.